Tujuan

Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk melatih pelajar agar mahir menggunakan perisian asas komputer. Disamping itu, petugas turut memperkenalkan peserta kepada konsep IoT (Internet of Things) melalui platform simulasi dalam talian.

Aktiviti

- Pengenalan kepada perisian asas komputer/ E-learning : Ms Power Point, Mathplayground : Kitten Match, Uptoten : Puzzle , Latihan Menaip (Typing.com)

- Softskill - Coloring , E-Postermywall 

- Projek STEM 

- Bengkel/Kuiz Klik dengan bijak 

Gambar di sini


 

   
Tujuan

Kelas ini dihadiri oleh 1 orang peserta yang merupakan usahawan PEDI Felda Mempaga 3. Tujuan kelas keusahawanan ini diadakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran usahawan tempatan supaya lebih maju dan berdaya saing dalam bidang teknologi maklumat. Serta membantu usahawan mahir menggunakan perisian, perkakasan dan melayari laman web.

Aktiviti

- Membuka akaun email gmail.com

- Mendaftar ke aplikasi Bank Muamalat untuk memohon geran usahawan

- Mengisi maklumat pendapatan mingguan dan rekod-rekod berkenaan perniagaan usahawan ke dalam laman web

Gambar di sini